Lojistik, en basit tanımı ile bir ürünün veya malın bir noktadan bir diğer noktaya ulaştırılması olarak tanımlanır. Bu ulaşımın planlanmasına ürünün yapısı, ürünün lojistiği için ayrılan bütçe, ürünün bulunduğu lokasyon ve ürünün ulaştırılması gerekli olan lokasyon, süre, süreç, iklimsel koşullar gibi yönetilmesi gerekli olan bir çok faktör devreye girmektedir. İşte lojistik hizmet sağlamayı başaran tedarikçinizin uzmanlığı bu unsurların görünür, görünmez tüm bileşenleri ile ele alınıp doğru biçimde yönetilip yönlendirildiği noktalarda kendini göstermektedir.

Denizyolu taşımacılığı tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dünyada dış ticaret hacminin yaklaşık değer olarak 2/3, miktar olarak 1/4’ü denizyolu ile tarifeli olarak taşınmaktadır. Bunun sebebi, tarifeli deniz taşımacılığında taşıması yapılan malların değerli olması ve sunulmakta olan hizmetlerin tarifesiz deniz taşımacılığına göre daha düzenli ve iyi olmasıdır. Denizyolu taşımacılığı ile çok büyük miktarda kuru yük, likit ve gaz, konteynerlanabilen malzemeler taşınmaktadır. Bunlara ilave olarak, hız faktörünün çok önemsiz olduğu düşük kıymetli ürünlerin taşınmasında da deniz taşımacılığı tercih edilir.

transport46